Aug. 11th, 2012

avkost1955: (Default)
РИМ 2010
От БАРБЕРИНИ до НАВОНА
ДРЕВНИЕ РУИНЫ
МУЗЕИ ВАТИКАНА
СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА
От пл. ИСПАНИИ до ТРАСТЕВЕРЕ
ЭСКВИЛИН и ЛАТЕРАНО
avkost1955: (Default)
ХОРВАТИЯ  2009
СТАРЫЙ РОВИНЬ
ПАРК ZLATNI RT,  ПОРЕЧ,  ЛИМСКИЙ ЗАЛИВ

РОВИНЬ,   ПТИЧКИ

ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЕРА

Page generated Sep. 23rd, 2017 09:39 pm
Powered by Dreamwidth Studios